Bruk av konsulent og rapporteringspraksis i Aurskog-Høland kommune

29.04.2022 10:19
Revisjonen har undersøkt Aurskog-Høland kommunes praksis for innrapportering av kriteriedata for psykisk utviklingshemmede og særlig ressurskrevende brukere. Revisjonen har også undersøkt kommunens bruk av konsulentbistand i den forbindelse.