Byggesaksbehandling i Lørenskog kommune

29.04.2022 09:49
Undersøkelsen viser at Lørenskog har en praksis for byggesaksbehandling som bidrar til å sikre god internkontroll på området og fristetterlevelse. Det pekes imidlertid på at kommunen ikke gjennomfører overordnete risikovurderinger på området.