Eierskapskontroll i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)

28.04.2022 00:21
Øvre Romerike Avfallsselskaps formål er å drive innsamling og behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Revisjonen har i rapporten blant annet gjennomgått eierkommunenes eiermelding og rammevilkårene for eierstyringen.

Last ned som PDF