Eierskapskontroll i Øvre Romerike Brann- og redning IKS(ØRB)

28.04.2022 12:03
Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov og forskrift. Revisjonen har blant annet undersøkt rammevilkårene for eierstyring og hvordan eierstyringen praktiseres i selskapet.

Last ned som PDF