Eierskapskontroll i Mjølkerampa AS

28.04.2022 10:38
Kjernen i Mjølkerampas virksomhet er å tilby arbeidstrening til sine brukere (tiltaksbedrift). Revisjonen har blant annet sett nærmere på Gjerdrum kommunes eiermelding og hvordan eierstyringen praktiseres i selskapet.

Last ned som PDF