Forundersøkelse av psykisk helse og rus i Nannestad kommune

02.05.2022 23:27
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse av rus- og psykisk helsetjeneste i Nannestad kommune, med formål om å kartlegge eventuelle risikoområder innenfor tjenesten. 

Forundersøkelser gjennomføres i de tilfeller kontrollutvalget er usikker på risiko på et område, og for for å undersøke om det er grunnlag for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. 

Last ned som PDF