Forundersøkelse av tjenestetilbud demens i Aurskog-Høland

02.05.2022 23:40
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse om kommunens tjenestetilbud til personer med demens for  vurdere om det er indikasjoner på at tilretteleggingen av dette tilbudet har vesentlige svakheter og mangler. 

Forundersøkelser gjennomføres i de tilfeller kontrollutvalget er usikker på risiko på et område, og for for å undersøke om det er grunnlag for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. 

Last ned som PDF