Kompetanse og matrikkelføring i Skedsmo kommune

29.04.2022 10:43
Revisjonen har undersøkt hvordan Skedsmo kommune sørger for at ansatte som behandler saker etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven har tilstrekkelig kompetanse og at matrikkelen er korrekt. Undersøkelsen viser at ansatte får gode muligheter til å tilegne seg oppdatert kompetanse, men at begge avdelinger i liten grad har beskrevet kompetansebehovet. Avdelingene har få rutiner for føring av opplysninger i matrikkelen og samhandling avdelingene imellom. Undersøkelsen viser også at Skedsmo kommune, sammenliknet med andre kommuner, i større grad har ført lovpålagte opplysninger, men at det fortsatt er mangler. Når det gjelder overholdelse av femdagersfrist for føring av opplysninger, blir den i liten grad overholdt.