Rivning av stabbur på Prestegårdstunet i Eidsvoll kommune

10.05.2022 11:09
Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune ba revisjonen gjennomføre en undersøkelse av sakshåndteringen og politiske vedtak i forbindelse med riningen av stabburet på Prestegårdstunet. Formålet med undersøkelsen var å vurdere om sakshånteringen er gjort i henhold til aktuelle lovbestemmelser og delegeringsmyndigheter. 

Last ned som PDF