Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Romerike revisjon IKS jobber for kommunal sektor og har en unik kompetanse på offentlig virksomhet


Romerike revisjon IKS jobber for kommunal  sektor og har en unik kompetanse på offentlig virksomhet 

banner-forside
_DSC1213
Regnskapsrevisjon
_DSC1612
Forvaltningsrevisjon
_DSC1715
Eierskapskontroll
_DSC1861
Større undersøkelser/gransking

Aktuelle saker og rapporter

Frokostwebinar om tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
09.12.2021
Les mer
Frokostseminar - ny forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den Norske kirke, budsjett og avslutning av regnskapet
19.10.2021
Les mer
Hurdal – Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
02.12.2021
Les mer
Nittedal - selvkost
02.12.2021
Les mer

Frokostwebinar om tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
Les mer

Frokostseminar - ny forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den Norske kirke, budsjett og avslutning av regnskapet

Trygve Nedland vil ta oss igjennom seminaret som vil handle om den nye forskriften, budsjetter og avslutningen av regnskapet.
Les mer

Frokostseminar - pensjon

Foredragsholder Gry Løvlund fra KLP som vil snakke om pensjon generelt og endringer i årets beregninger spesielt. Videre vil Knut Erik Lie fra NKRF tas oss gjennom de regnskapsmessige reglene og standardene for bokføringen.
Les mer

Frokostseminar- Interkommunale samarbeidsmodeller, eierstyring og selskapskontroll

Revisjonen fullfører opplæringstilbudet til kontrollutvalgene med ett frokostseminar som er knyttet til utvalgenes ansvar for å drive selskapskontroll.
Les mer

Hvordan påvirker Corona-tiltakene revisors arbeid med kommuneregnskapene

Utbruddet av Covid-19 har ført til en rekke utfordringer både for kommunene og for revisor i forhold til å ferdigstille arbeidet med kommuneregnskapene og årsberetningene.
Les mer

Faglig påfyll og erfaringsutveksling

Den 4. desember avholdt revisjonen frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd på Romerike. Tema var blant annet mva/mva-kompensasjon, regnskapsavslutning og erfaringer fra tidligere år
Les mer
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.