bilde-rapport

Økonomisk sosialhjelp i Lørenskog kommune

21.06.2024
Revisjonen har undersøkt hvordan Nav Lørenskog følger opp mottakere av økonomisk sosialhjelp. Undersøkelsen viste at Nav har flere tiltak og målsettinger for å følge opp sosialhjelpsmottakerne. Undersøkelsen viste også at Nav Lørenskog mangler rapporteringer og måltall for gjennomsnittlig stønadslengde. Videre er rapporteringen til Kostra svært usikker. Det kom også frem at gjennomsnittlig saksbehandlingstid overskrider fristen på tre uker. Praksisen for å stille og følge opp vilkår er ikke i tråd med intensjonene i lovverket.

Økonomisk sosialhjelp i Lørenskog kommune

21.06.2024
Revisjonen har undersøkt hvordan Nav Lørenskog følger opp mottakere av økonomisk sosialhjelp. Undersøkelsen viste at Nav har flere tiltak og målsettinger for å følge opp sosialhjelpsmottakerne. Undersøkelsen viste også at Nav Lørenskog mangler rapporteringer og måltall for gjennomsnittlig stønadslengde. Videre er rapporteringen til Kostra svært usikker. Det kom også frem at gjennomsnittlig saksbehandlingstid overskrider fristen på tre uker. Praksisen for å stille og følge opp vilkår er ikke i tråd med intensjonene i lovverket.