Kommunale investeringsprosjekter

Kommunene investerer enorme summer i byggeprosjekter, digitaliseringsprosjekter og andre prosjekter som skal bidra til å forbedre tjenestene til innbyggerne. For å gjøre dette tas det opp store lån på innbyggernes regning og da er det viktig at kommunens prosjekter planlegges og gjennomføres på en god måte. I tillegg bør kommunen kunne dokumentere forventede og realiserte gevinster for disse prosjektene.
img-33

Kommunale investeringsprosjekter

Neste seminar

strek
Frokostseminar om kommunenes arbeid med å planlegge, gjennomføre og hente ut gevinster fra investeringsprosjekter.
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Neste seminar

Frokostseminar om kommunenes arbeid med å planlegge, gjennomføre og hente ut gevinster fra investeringsprosjekter.