PSYKISK HELSE OG RUS - ET HELHETLIG OG KOORDINERT TILBUD

Romerike revisjon har gjennomført en rekke undersøkelser av kommunenes tjenestetilbud til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus.
img-1

PSYKISK HELSE OG RUS - ET HELHETLIG OG KOORDINERT TILBUD

Erfaringsseminar 12.5.16

Romerike revisjon gjennomførte et erfaringsseminar for ledere og ansatte i kommunene på Romerike etter flere gjennomførte revisjoner på området. Temaet var: Psykisk helse og rus - helhetlig og koordinert tilbud. Hvordan får vi det til?

Program