Eiere

Romerike revisjon IKS  eies av 11 kommuner på Romerike, som er nevnt under.  Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant fra hver eierkommune.  

Ullensaker kommune
Gå til Ullensaker kommunes nettside

Eidsvoll kommune
Gå til Eidsvoll kommunes nettside

Nannestad kommune
Gå til Nannestad kommunes nettside

Hurdal kommune
Gå til Hurdal kommunes nettside

Gjerdrum kommune
Gå til Gjerdrum kommunes nettside

Nes kommune
Gå til Nes kommunes nettside

Aurskog-Høland kommune
Gå til Aurskog-Høland kommunes nettside

Rælingen kommune
Gå til Rælingen kommunes nettside

Lørenskog kommune
Gå til Lørenskog kommunes nettside

Nittedal kommune
Gå til Nittedal kommunes nettside

Lillestrøm kommune
Gå til Lillestrøm kommunes nettside