Informasjonssikkerhet og personvern

Kommunene digitaliseres i høy fart. Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er en forutsetning for gode innbyggertjenester.
cyber-security-3400657

Informasjonssikkerhet og personvern

Forvaltningsrevisjoner viser at:

  • Ansatte har for lite opplæring innen personvern og informasjonssikkerhet
  • Det gjennnomføres i for liten grad risikovurderinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet
  • Praksis for å melde avvik knyttet til personvern og informasjonssikkerhet er ikke god nok
  • Gjennomførte inntrengningstester finner svakheter i kommuners internetteksponerte tjenester