VI SJEKKER HVORDAN KOMMUNENE GJØR
JOBBEN SIN

Hurdal

VI SJEKKER HVORDAN KOMMUNENE GJØR
JOBBEN SIN

HURDAL, FOTO: Ø. SØBYE/NORSKNATUR.NO
Våre tjenester
Regnskapsrevisjon
Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte. 
Regnskapsrevisjon
Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte. 
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon skal fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, i tillegg til å bidra til læring og forbedring.
Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon skal fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, i tillegg til å bidra til læring og forbedring.
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Det er kontrollutvalgene som avgjør hvilke prosjekter som prioriteres, og revisjonen er gjennomfører av kontrollene. Kommunens eierskap i selvstendige rettssubjekt har økt de senere år.
Eierskapskontroll
Det er kontrollutvalgene som avgjør hvilke prosjekter som prioriteres, og revisjonen er gjennomfører av kontrollene. Kommunens eierskap i selvstendige rettssubjekt har økt de senere år.
Eierskapskontroll
Rådgivning
Vi tilbyr veiledning og rådgivning innen regnskap, økonomi og forvaltning, for eksempel når det gjelder tolkning av regelverk, samt økonomisk styring og kontroll. 
Rådgivning
Vi tilbyr veiledning og rådgivning innen regnskap, økonomi og forvaltning, for eksempel når det gjelder tolkning av regelverk, samt økonomisk styring og kontroll. 
Rådgivning
Tilleggsoppdrag
I tillegg til våre faste oppdrag tilbyr vi regnskapstjenester, forvaltningrevisjon og andre undersøkelser til kommuner og virksomheter i hele landet. 
Tilleggsoppdrag
I tillegg til våre faste oppdrag tilbyr vi regnskapstjenester, forvaltningrevisjon og andre undersøkelser til kommuner og virksomheter i hele landet. 
Tilleggsoppdrag
Foredrag og kurs
Vi tilbyr skreddersydde foredrag og kurs til kommunale virksomheter og andre aktører på en rekke områder. 
Foredrag og kurs
Vi tilbyr skreddersydde foredrag og kurs til kommunale virksomheter og andre aktører på en rekke områder. 
Foredrag og kurs

Påmelding til frokostseminar 6. oktober

strek
Frokostseminar om oppfølging og styring med investeringsprosjekter – hvordan lykkes man?
RRI oppsummerer gjennomgående funn fra våre undersøkelser på Romerike, i tillegg blir det refleksjoner fra ledere i kommuner på Romerike, og Jostein Aksdal presenterer noen verktøy for hva de folkevalgte bør se etter og stille spørsmål om. 
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Påmelding til frokostseminar 6. oktober

Frokostseminar om oppfølging og styring med investeringsprosjekter – hvordan lykkes man?
RRI oppsummerer gjennomgående funn fra våre undersøkelser på Romerike, i tillegg blir det refleksjoner fra ledere i kommuner på Romerike, og Jostein Aksdal presenterer noen verktøy for hva de folkevalgte bør se etter og stille spørsmål om. 
Vi er på vakt for felleskapets verdier!

Felleskapets verdier er ikke bare pengene, men også tilliten,
gjennomsiktigheten, demokratiet og velferden.


 
Siste nytt
Faktaark%20barnevern%20Eidsvoll

Barnevern i Eidsvoll kommune

Barnevern i Eidsvoll kommune
Faktaark%20barnevern%20Eidsvoll

Barnevern i Eidsvoll kommune

Barnevern i Eidsvoll kommune
Barnevern i Eidsvoll kommune
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Frokostseminar om investeringsprosjekter

Frokostseminar om investeringsprosjekter
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Frokostseminar om investeringsprosjekter

Frokostseminar om investeringsprosjekter
Frokostseminar om investeringsprosjekter
Faktaark%20%C3%B8konomisk%20sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune
Faktaark%20%C3%B8konomisk%20sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune
Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Om oss

strek
Vi er kommunenes fremste leverandør av aktuell og relevant offentlig revisjon. Vår jobb er å utføre kontroll slik at innbyggerne kan ha tillit til sin kommune. 
Om oss
img-12

Om oss

Vi er kommunenes fremste leverandør av aktuell og relevant offentlig revisjon. Vår jobb er å utføre kontroll slik at innbyggerne kan ha tillit til sin kommune.