VI SJEKKER HVORDAN KOMMUNENE GJØR
JOBBEN SIN

Bingfossen%20i%20S%C3%B8rum

VI SJEKKER HVORDAN KOMMUNENE GJØR
JOBBEN SIN

BINGFOSSEN I SØRUM, FOTO: Ø. SØBYE/NORSKNATUR.NO
Våre tjenester
Regnskapsrevisjon
Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte. 
Regnskapsrevisjon
Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte. 
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon skal fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, i tillegg til å bidra til læring og forbedring.
Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon skal fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, i tillegg til å bidra til læring og forbedring.
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Det er kontrollutvalgene som avgjør hvilke prosjekter som prioriteres, og revisjonen er gjennomfører av kontrollene. Kommunens eierskap i selvstendige rettssubjekt har økt de senere år.
Eierskapskontroll
Det er kontrollutvalgene som avgjør hvilke prosjekter som prioriteres, og revisjonen er gjennomfører av kontrollene. Kommunens eierskap i selvstendige rettssubjekt har økt de senere år.
Eierskapskontroll
Rådgivning
Vi tilbyr veiledning og rådgivning innen regnskap, økonomi og forvaltning, for eksempel når det gjelder tolkning av regelverk, samt økonomisk styring og kontroll. 
Rådgivning
Vi tilbyr veiledning og rådgivning innen regnskap, økonomi og forvaltning, for eksempel når det gjelder tolkning av regelverk, samt økonomisk styring og kontroll. 
Rådgivning
Tilleggsoppdrag
I tillegg til våre faste oppdrag tilbyr vi regnskapstjenester, forvaltningrevisjon og andre undersøkelser til kommuner og virksomheter i hele landet. 
Tilleggsoppdrag
I tillegg til våre faste oppdrag tilbyr vi regnskapstjenester, forvaltningrevisjon og andre undersøkelser til kommuner og virksomheter i hele landet. 
Tilleggsoppdrag
Foredrag og kurs
Vi tilbyr skreddersydde foredrag og kurs til kommunale virksomheter og andre aktører på en rekke områder. 
Foredrag og kurs
Vi tilbyr skreddersydde foredrag og kurs til kommunale virksomheter og andre aktører på en rekke områder. 
Foredrag og kurs

Frokostseminar om misligheter, økonomisk utroskap og korrupsjon - 7. mars

strek
Det er viktig at kommunene har kunnskap om hvordan kriminelle aktører opererer. Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet innebærer sløsing med kommunale midler og medfører ineffektiv drift.


Meld deg på, og lær mer om temaet!
Program og påmelding
shutterstock_714357475%20(1)

Frokostseminar om misligheter, økonomisk utroskap og korrupsjon - 7. mars

Det er viktig at kommunene har kunnskap om hvordan kriminelle aktører opererer. Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet innebærer sløsing med kommunale midler og medfører ineffektiv drift.


Meld deg på, og lær mer om temaet!
Vi er på vakt for felleskapets verdier!

Felleskapets verdier er ikke bare pengene, men også tilliten,
gjennomsiktigheten, demokratiet og velferden.


 
Siste nytt
shutterstock_714357475%20(1)

Frokostseminar om misligheter, økonomisk utroskap og korrupsjon

Frokostseminar om misligheter, økonomisk utroskap og korrupsjon
shutterstock_714357475%20(1)

Frokostseminar om misligheter, økonomisk utroskap og korrupsjon

Frokostseminar om misligheter, økonomisk utroskap og korrupsjon
Frokostseminar om misligheter, økonomisk utroskap og korrupsjon
Faktaark%20fastlegeordningen

Fastlegeordningen i Lørenskog kommune

Fastlegeordningen i Lørenskog kommune
Faktaark%20fastlegeordningen

Fastlegeordningen i Lørenskog kommune

Fastlegeordningen i Lørenskog kommune
Fastlegeordningen i Lørenskog kommune
img-31

Frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd

Frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd
img-31

Frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd

Frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd
Frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Om oss

strek
Vi er kommunenes fremste leverandør av aktuell og relevant offentlig revisjon. Vår jobb er å utføre kontroll slik at innbyggerne kan ha tillit til sin kommune. 
Om oss
img-12

Om oss

Vi er kommunenes fremste leverandør av aktuell og relevant offentlig revisjon. Vår jobb er å utføre kontroll slik at innbyggerne kan ha tillit til sin kommune.