Ansatte

De ansatte i Romerike revisjon har solid kommunekunnskap og bred erfaringsbakgrunn fra revisjon, utredning og forskning. Selskapet har i dag 22 ansatte, med et tverrfaglig kompetansemiljø med hovedvekt på revisjon, jus, samfunnsvitenskap og økonomi. Gjennom obligatorisk etter- og videreutdanning, opprettholder selskapets ansatte sin kompetanse.

Ledelse og administrasjon

Nina

Nina Neset

Revisjonssjef
Tlf.nr 66 10 69 01
Mob: 92 40 08 32
linkedin
Linkedinprofil
Ingrid%20H

Ingrid Heiene

Leder administrasjon
Tlf.nr: 66 10 69  00
Mob: 90 56 90 37
linkedin
Linkedinprofil
Julie

Julie Garsiot

Sekretær
Tlf.nr: 66 10 69 11
Mob: 911 11 261
linkedin
Linkedinprofil

Avdeling for regnskapsrevisjon

Gyrid%20Slettengen

Gyrid Slettengen

Avdelingsleder regnskapsrevisjon
Tlf.nr: 66 10 69 10
Mobil: 951 50 815
linkedin
Linkedinprofil
Kristin

Kristin M. H. Gustafsson

Oppdragsansvarlig revisor
Tlf.nr: 66 10 69 03
Mob: 91 84 84 93
linkedin
Linkedinprofil
Camilla

Camilla Eide

Oppdragsansvarlig revisor
Tlf.nr: 66 10 69 28
Mob: 48 18 70 18
Roger%202

Roger Gulbrandsen

Senior regnskapsrevisor
Tlf.nr: 66 10 69 17
Mob: 47 80 56 25
Mathy%201

Mathyvathany Thilakesan

Regnskapsrevisor
Tlf.nr: 66 10 69 15
Mob: 46 47 18 97
linkedin
Linkedinprofil
DSC_9489%20Tine%20Kristin

Tine Kristin Granøien

Regnskapsrevisor
Tlf.nr: 66 10 69 04
Mob.:  91 87 06 49
linkedin
Linkedinprofil
Heidi

Heidi Sæther

Senior regnskapsrevisor
Tlf.nr: 66 10 69 23
Mob: 92 68 70 34
linkedin
Linkedinprofil
Hege

Hege B. Solberg

Regnskapsrevisor
Tlf.nr: 66 10 69 29
Mob: 92 66 29 71
linkedin
Linkedinprofil

Anders O. Formoe

Senior regnskapsrevisor
Tlf.nr: 66 10 69 17
Mob: 92 83 17 60
linkedin
Linkedinprofil
Nasra

Nasra Ahmed Hussein

Regnskapsrevisor
Tlf.nr: 66 10 69 22
Mob: 968 53 361

Avdeling for forvaltningsrevisjon

%C3%98yvind

Øyvind Nordbrønd Grøndahl

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon
Tlf.nr: 66 10 69 19
Mob: 41 59 66 58
linkedin
Linkedinprofil
Kari

Kari Tvetbråten

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Mob:    99 04 32 55
linkedin
Linkedinprofil
Laila%20Irene%20Stenseth

Laila Irene Stenseth

Senior forvaltningsrevisor
Tlf: 66 10 69 13
Mob: 901 12 115
linkedin
Linkedinprofil
Hilde%20Mathlin

Hilde Mathlin

Senior forvaltningsrevisor
Tlf: 66 10 69 08
Mob: 926 06 268
Astrid%20Baastad

Astrid Baastad

Senior forvaltningsrevisor
Tlf: 66 10 69 24
Mob: 900 85 166
Vilde%20Maria

Vilde Maria Klunderud

Forvaltningsrevisor
Tlf.nr: 66 10 69 18
Mobil: 477 14 474
linkedin
Linkedinprofil
Brita%20Aasprang

Brita Aasprang

Senior forvaltningsrevisor
Tlf.nr: 66 10 69 14
Mobil: 48105393
linkedin
Linkedinprofil