TILLEGGSOPPDRAG

Vi tar på oss tilleggsoppdrag fra kommuner og virksomheter over hele landet. Det kan dreie seg om mindre utredninger og undersøkelser innenfor vårt kompetanseområde, eller større oppdrag som forvaltningsrevisjoner eller revisjon av årsregnskap for kommuner utenfor Romerike. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon