Representantskap

Representantskap i IKS skal som hovedregel ha åpne møter, og sørge for kunngjøring av møter og tilgjengeliggjøring av møtedokumenter, saksdokumenter og protokoller. Det vil si at reglene i kommuneloven om møteoffentlighet som gjelder for kommunale organ, kommunale foretak og interkommunale samarbeid, skal gjelde på samme måte for representantskapet i IKS

Representantskapets innkallinger og protokoller publiseres her

Innkalling og protokoll

  • 25. april 2024, innkalling og protokoll
  • 26. september 2024