Styret

Styret er valgt av representantskapet, og består av følgende personer: 

Styreleder -  Richard Hynne
Nestleder - Sonja Irene Sjøli
Styremedlem -   Erik Nafstad
Styremedlem - Ingun Sletnes
Styremedlem -   Kristin Elnæs
Styremedlem (ansattes representant) - Kari Tvetbråten