Rapporter
  22.03.2024

  Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune

  Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune
  22.03.2024

  Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune

  Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune
  08.03.2024

  Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune

  Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune
  08.03.2024

  Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune

  Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune
  19.02.2024

  Naturmangfold i Nannestad kommune

  Naturmangfold i Nannestad kommune
  19.02.2024

  Naturmangfold i Nannestad kommune

  Naturmangfold i Nannestad kommune
  30.11.2023

  Byggesaksbehandling i Nes kommune

  Byggesaksbehandling i Nes kommune
  30.11.2023

  Byggesaksbehandling i Nes kommune

  Byggesaksbehandling i Nes kommune
  28.11.2023

  Arbeid med klima i Lørenskog kommune

  Arbeid med klima i Lørenskog kommune
  28.11.2023

  Arbeid med klima i Lørenskog kommune

  Arbeid med klima i Lørenskog kommune
  20.11.2023

  Ivaretakelse av ansatte i Frogn kommune

  Ivaretakelse av ansatte i Frogn kommune
  20.11.2023

  Ivaretakelse av ansatte i Frogn kommune

  Ivaretakelse av ansatte i Frogn kommune
  14.11.2023

  Overordnet internkontroll i Frogn kommune

  Overordnet internkontroll i Frogn kommune
  14.11.2023

  Overordnet internkontroll i Frogn kommune

  Overordnet internkontroll i Frogn kommune
  18.10.2023

  Anskaffelser i investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune

  Anskaffelser i investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune
  18.10.2023

  Anskaffelser i investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune

  Anskaffelser i investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune
  22.09.2023

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens i Lillestrøm kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens i Lillestrøm kommune
  22.09.2023

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens i Lillestrøm kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens i Lillestrøm kommune
  11.09.2023

  Beredskap i Ullensaker kommune

  Beredskap i Ullensaker kommune
  11.09.2023

  Beredskap i Ullensaker kommune

  Beredskap i Ullensaker kommune
  30.06.2023

  Saksflytsundersøkelse byggesak i Lillestrøm og Nittedal kommune

  Saksflytsundersøkelse byggesak i Lillestrøm og Nittedal kommune
  30.06.2023

  Saksflytsundersøkelse byggesak i Lillestrøm og Nittedal kommune

  Saksflytsundersøkelse byggesak i Lillestrøm og Nittedal kommune
  30.06.2023

  Sammenligning av byggesaksgebyrer i Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune

  Sammenligning av byggesaksgebyrer i Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune
  30.06.2023

  Sammenligning av byggesaksgebyrer i Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune

  Sammenligning av byggesaksgebyrer i Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune
  23.06.2023

  Oppfølgingsundersøkelse - spesialundervisning i Gjerdrum kommune

  Oppfølgingsundersøkelse - spesialundervisning i Gjerdrum kommune
  23.06.2023

  Oppfølgingsundersøkelse - spesialundervisning i Gjerdrum kommune

  Oppfølgingsundersøkelse - spesialundervisning i Gjerdrum kommune
  28.04.2023

  Beredskap før Covid-19 i Lillestrøm kommune - delrapport 1

  Beredskap før Covid-19 i Lillestrøm kommune - delrapport 1
  28.04.2023

  Beredskap før Covid-19 i Lillestrøm kommune - delrapport 1

  Beredskap før Covid-19 i Lillestrøm kommune - delrapport 1
  28.04.2023

  Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3

  Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3
  28.04.2023

  Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3

  Pandemiens konsekvenser for tjenesteproduksjonen i Lillestrøm kommune - delrapport 3
  28.04.2023

  Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien - smitteverntiltak og vaksinering - delrapport 2

  Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien - smitteverntiltak og vaksinering - delrapport 2
  28.04.2023

  Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien - smitteverntiltak og vaksinering - delrapport 2

  Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien - smitteverntiltak og vaksinering - delrapport 2
  28.04.2023

  Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4

  Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4
  28.04.2023

  Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4

  Pandemiens konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon i Lillestrøm kommune - delrapport 4
  07.03.2023

  Byggesaksbehandling i Gjerdrum kommune

  Byggesaksbehandling i Gjerdrum kommune
  07.03.2023

  Byggesaksbehandling i Gjerdrum kommune

  Byggesaksbehandling i Gjerdrum kommune
  02.03.2023

  Mobbing i skolen i Hurdal kommune

  Mobbing i skolen i Hurdal kommune
  02.03.2023

  Mobbing i skolen i Hurdal kommune

  Mobbing i skolen i Hurdal kommune
  24.02.2023 12:37

  Konsekvenser av koronapandemien i Nittedal kommune

  Konsekvenser av koronapandemien i Nittedal kommune
  24.02.2023 12:37

  Konsekvenser av koronapandemien i Nittedal kommune

  Konsekvenser av koronapandemien i Nittedal kommune
  05.01.2023

  Fastlegeordningen i Lørenskog kommune

  Fastlegeordningen i Lørenskog kommune
  05.01.2023

  Fastlegeordningen i Lørenskog kommune

  Fastlegeordningen i Lørenskog kommune
  12.12.2022

  Oppfølging av sykefravær i Aurskog-Høland kommune

  Oppfølging av sykefravær i Aurskog-Høland kommune
  12.12.2022

  Oppfølging av sykefravær i Aurskog-Høland kommune

  Oppfølging av sykefravær i Aurskog-Høland kommune
  01.11.2022

  IKT-sikkerhet i Rælingen kommune

  IKT-sikkerhet i Rælingen kommune
  01.11.2022

  IKT-sikkerhet i Rælingen kommune

  IKT-sikkerhet i Rælingen kommune
  01.09.2022

  Barnevern i Eidsvoll kommune

  Barnevern i Eidsvoll kommune
  01.09.2022

  Barnevern i Eidsvoll kommune

  Barnevern i Eidsvoll kommune
  31.05.2022

  Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

  Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune
  31.05.2022

  Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

  Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune
  19.05.2022

  Rett lønn til rett tid i Lillestrøm kommune

  Rett lønn til rett tid i Lillestrøm kommune
  19.05.2022

  Rett lønn til rett tid i Lillestrøm kommune

  Rett lønn til rett tid i Lillestrøm kommune
  28.04.2022

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune
  28.04.2022

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Ullensaker kommune
  26.04.2022

  Spesialundervisning i Gjerdrum kommune

  Spesialundervisning i Gjerdrum kommune
  26.04.2022

  Spesialundervisning i Gjerdrum kommune

  Spesialundervisning i Gjerdrum kommune
  16.03.2022

  Trygt drikkevann i Nes kommune

  Trygt drikkevann i Nes kommune
  16.03.2022

  Trygt drikkevann i Nes kommune

  Trygt drikkevann i Nes kommune
  04.03.2022

  Gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter i Lørenskog kommune

  Gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter i Lørenskog kommune
  04.03.2022

  Gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter i Lørenskog kommune

  Gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter i Lørenskog kommune
  01.03.2022

  Eierskapskontroll - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper på Romerike

  Eierskapskontroll - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper på Romerike
  01.03.2022

  Eierskapskontroll - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper på Romerike

  Eierskapskontroll - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper på Romerike
  03.02.2022

  Infrastruktur i Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune

  Infrastruktur i Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune
  03.02.2022

  Infrastruktur i Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune

  Infrastruktur i Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune
  01.02.2022

  Byggesaksbehandling i Lillestrøm kommune

  Byggesaksbehandling i Lillestrøm kommune
  01.02.2022

  Byggesaksbehandling i Lillestrøm kommune

  Byggesaksbehandling i Lillestrøm kommune
  27.01.2022

  Digital sikkerhetsrisiko i Aurskog-Høland kommune

  Digital sikkerhetsrisiko i Aurskog-Høland kommune
  27.01.2022

  Digital sikkerhetsrisiko i Aurskog-Høland kommune

  Digital sikkerhetsrisiko i Aurskog-Høland kommune
  02.12.2021

  Selvkost i Nittedal kommune

  Selvkost i Nittedal kommune
  02.12.2021

  Selvkost i Nittedal kommune

  Selvkost i Nittedal kommune
  02.12.2021

  Opplæringstilbudet i grunnskolen under Covid-19 pandemien i Rælingen kommune

  Opplæringstilbudet i grunnskolen under Covid-19 pandemien i Rælingen kommune
  02.12.2021

  Opplæringstilbudet i grunnskolen under Covid-19 pandemien i Rælingen kommune

  Opplæringstilbudet i grunnskolen under Covid-19 pandemien i Rælingen kommune
  30.11.2021

  Rivning av stabbur på Prestegårdstunet i Eidsvoll kommune

  Rivning av stabbur på Prestegårdstunet i Eidsvoll kommune
  30.11.2021

  Rivning av stabbur på Prestegårdstunet i Eidsvoll kommune

  Rivning av stabbur på Prestegårdstunet i Eidsvoll kommune
  15.11.2021

  Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten i Hurdal kommune

  Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten i Hurdal kommune
  15.11.2021

  Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten i Hurdal kommune

  Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten i Hurdal kommune
  09.11.2021

  Psykisk helse og rus – barn og unge i Lørenskog kommune

  Psykisk helse og rus – barn og unge i Lørenskog kommune
  09.11.2021

  Psykisk helse og rus – barn og unge i Lørenskog kommune

  Psykisk helse og rus – barn og unge i Lørenskog kommune
  09.11.2021

  Overordnet internkontroll i Nittedal kommune

  Overordnet internkontroll i Nittedal kommune
  09.11.2021

  Overordnet internkontroll i Nittedal kommune

  Overordnet internkontroll i Nittedal kommune
  03.11.2021

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Eidsvoll kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Eidsvoll kommune
  03.11.2021

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Eidsvoll kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Eidsvoll kommune
  30.10.2021

  Forundersøkelse av mobbing i skolen i Hurdal kommune

  Forundersøkelse av mobbing i skolen i Hurdal kommune
  30.10.2021

  Forundersøkelse av mobbing i skolen i Hurdal kommune

  Forundersøkelse av mobbing i skolen i Hurdal kommune
  14.10.2021

  Etikk og habilitet i Ullensaker kommune

  Etikk og habilitet i Ullensaker kommune
  14.10.2021

  Etikk og habilitet i Ullensaker kommune

  Etikk og habilitet i Ullensaker kommune
  29.09.2021

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Nannestad kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Nannestad kommune
  29.09.2021

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Nannestad kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre i Nannestad kommune
  30.06.2021

  Etikk og habilitet i Lørenskog kommune

  Etikk og habilitet i Lørenskog kommune
  30.06.2021

  Etikk og habilitet i Lørenskog kommune

  Etikk og habilitet i Lørenskog kommune
  31.05.2021

  Sluttfasen i byggeprosjektet Ullensaker svømmehall

  Sluttfasen i byggeprosjektet Ullensaker svømmehall
  31.05.2021

  Sluttfasen i byggeprosjektet Ullensaker svømmehall

  Sluttfasen i byggeprosjektet Ullensaker svømmehall
  05.05.2021

  Internkontroll i investeringsprosjekter i Lillestrøm kommune

  Internkontroll i investeringsprosjekter i Lillestrøm kommune
  05.05.2021

  Internkontroll i investeringsprosjekter i Lillestrøm kommune

  Internkontroll i investeringsprosjekter i Lillestrøm kommune
  03.05.2021

  Overordnet internkontroll i Nes kommune

  Overordnet internkontroll i Nes kommune
  03.05.2021

  Overordnet internkontroll i Nes kommune

  Overordnet internkontroll i Nes kommune
  27.04.2021

  Eierskapskontroll i Kanmer AS

  Eierskapskontroll i Kanmer AS
  27.04.2021

  Eierskapskontroll i Kanmer AS

  Eierskapskontroll i Kanmer AS
  30.03.2021

  Salgs- og skjenkekontroller i Aurskog-Høland kommune

  Salgs- og skjenkekontroller i Aurskog-Høland kommune
  30.03.2021

  Salgs- og skjenkekontroller i Aurskog-Høland kommune

  Salgs- og skjenkekontroller i Aurskog-Høland kommune
  17.03.2021

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende i Aurskog-Høland kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende i Aurskog-Høland kommune
  17.03.2021

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende i Aurskog-Høland kommune

  Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende i Aurskog-Høland kommune
  01.02.2021

  Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Øvre Romerike

  Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Øvre Romerike
  01.02.2021

  Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Øvre Romerike

  Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Øvre Romerike
  18.12.2020

  Overordnet internkontroll i Lillestrøm kommune

  Overordnet internkontroll i Lillestrøm kommune
  18.12.2020

  Overordnet internkontroll i Lillestrøm kommune

  Overordnet internkontroll i Lillestrøm kommune
  15.12.2020

  Innføring av parkeringsavgifter i Ullensaker kommune

  Innføring av parkeringsavgifter i Ullensaker kommune
  15.12.2020

  Innføring av parkeringsavgifter i Ullensaker kommune

  Innføring av parkeringsavgifter i Ullensaker kommune
  11.12.2020

  Mobbing i skolen (oppfølgingsundersøkelse) i Ullensaker kommune

  Mobbing i skolen (oppfølgingsundersøkelse) i Ullensaker kommune
  11.12.2020

  Mobbing i skolen (oppfølgingsundersøkelse) i Ullensaker kommune

  Mobbing i skolen (oppfølgingsundersøkelse) i Ullensaker kommune
  01.11.2020

  Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Nedre Romerike

  Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Nedre Romerike
  01.11.2020

  Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Nedre Romerike

  Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Nedre Romerike
  31.10.2020

  Forundersøkelse om Akershus kunstsenter i Lillestrøm kommune

  Forundersøkelse om Akershus kunstsenter i Lillestrøm kommune
  31.10.2020

  Forundersøkelse om Akershus kunstsenter i Lillestrøm kommune

  Forundersøkelse om Akershus kunstsenter i Lillestrøm kommune
  30.10.2020

  Forundersøkelse av bemanning og organisering i helse- og omsorgstjenesten i Eidsvoll kommune

  Forundersøkelse av bemanning og organisering i helse- og omsorgstjenesten i Eidsvoll kommune
  30.10.2020

  Forundersøkelse av bemanning og organisering i helse- og omsorgstjenesten i Eidsvoll kommune

  Forundersøkelse av bemanning og organisering i helse- og omsorgstjenesten i Eidsvoll kommune
  30.10.2020

  Forundersøkelse om kommunens håndtering av koronasituasjonen i Rælingen kommune

  Forundersøkelse om kommunens håndtering av koronasituasjonen i Rælingen kommune
  30.10.2020

  Forundersøkelse om kommunens håndtering av koronasituasjonen i Rælingen kommune

  Forundersøkelse om kommunens håndtering av koronasituasjonen i Rælingen kommune
  30.10.2020

  Forundersøkelse av beredskap i Lørenskog kommune

  Forundersøkelse av beredskap i Lørenskog kommune
  30.10.2020

  Forundersøkelse av beredskap i Lørenskog kommune

  Forundersøkelse av beredskap i Lørenskog kommune
  31.08.2020

  Forundersøkelse av psykisk helse og rus i Nannestad kommune

  Forundersøkelse av psykisk helse og rus i Nannestad kommune
  31.08.2020

  Forundersøkelse av psykisk helse og rus i Nannestad kommune

  Forundersøkelse av psykisk helse og rus i Nannestad kommune
  27.08.2020

  Befolkningsprognoser i Lørenskog kommune

  Befolkningsprognoser i Lørenskog kommune
  27.08.2020

  Befolkningsprognoser i Lørenskog kommune

  Befolkningsprognoser i Lørenskog kommune
  02.07.2020

  Mobbing i skolen i Rælingen kommune

  Mobbing i skolen i Rælingen kommune
  02.07.2020

  Mobbing i skolen i Rælingen kommune

  Mobbing i skolen i Rælingen kommune
  30.06.2020

  Forundersøkelse av prinsippsaker knyttet til reguleringsplanprosesser i Ullensaker kommune

  Forundersøkelse av prinsippsaker knyttet til reguleringsplanprosesser i Ullensaker kommune
  30.06.2020

  Forundersøkelse av prinsippsaker knyttet til reguleringsplanprosesser i Ullensaker kommune

  Forundersøkelse av prinsippsaker knyttet til reguleringsplanprosesser i Ullensaker kommune
  30.06.2020

  Forundersøkelse av verdibevarende vedlikehold av bygninger og veier i Gjerdrum kommune

  Forundersøkelse av verdibevarende vedlikehold av bygninger og veier i Gjerdrum kommune
  30.06.2020

  Forundersøkelse av verdibevarende vedlikehold av bygninger og veier i Gjerdrum kommune

  Forundersøkelse av verdibevarende vedlikehold av bygninger og veier i Gjerdrum kommune
  03.06.2020

  Ombygging 1. etasje rådhuset i Skedsmo kommune

  Ombygging 1. etasje rådhuset i Skedsmo kommune
  03.06.2020

  Ombygging 1. etasje rådhuset i Skedsmo kommune

  Ombygging 1. etasje rådhuset i Skedsmo kommune
  31.05.2020

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rus i Ullensaker kommune

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rus i Ullensaker kommune
  31.05.2020

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rus i Ullensaker kommune

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rus i Ullensaker kommune
  30.04.2020

  Forundersøkelse av tjenestetilbud demens i Aurskog-Høland

  Forundersøkelse av tjenestetilbud demens i Aurskog-Høland
  30.04.2020

  Forundersøkelse av tjenestetilbud demens i Aurskog-Høland

  Forundersøkelse av tjenestetilbud demens i Aurskog-Høland
  30.04.2020

  Forundersøkelse om økonomisk sosialhjelp i Aurskog-Høland kommune

  Forundersøkelse om økonomisk sosialhjelp i Aurskog-Høland kommune
  30.04.2020

  Forundersøkelse om økonomisk sosialhjelp i Aurskog-Høland kommune

  Forundersøkelse om økonomisk sosialhjelp i Aurskog-Høland kommune
  29.04.2020

  Boligsosialt arbeid i Nes kommune

  Boligsosialt arbeid i Nes kommune
  29.04.2020

  Boligsosialt arbeid i Nes kommune

  Boligsosialt arbeid i Nes kommune
  29.04.2020

  Kvalitets- og utviklingsarbeid i skolen i Eidsvoll kommune

  Kvalitets- og utviklingsarbeid i skolen i Eidsvoll kommune
  29.04.2020

  Kvalitets- og utviklingsarbeid i skolen i Eidsvoll kommune

  Kvalitets- og utviklingsarbeid i skolen i Eidsvoll kommune
  29.04.2020

  Økonomisk tilsyn i private barnehager i Ullensaker kommune

  Økonomisk tilsyn i private barnehager i Ullensaker kommune
  29.04.2020

  Økonomisk tilsyn i private barnehager i Ullensaker kommune

  Økonomisk tilsyn i private barnehager i Ullensaker kommune
  16.12.2019

  Skolehelsetjenesten i Lørenskog kommune

  Skolehelsetjenesten i Lørenskog kommune
  16.12.2019

  Skolehelsetjenesten i Lørenskog kommune

  Skolehelsetjenesten i Lørenskog kommune
  04.12.2019

  Kompetanse og matrikkelføring i Skedsmo kommune

  Kompetanse og matrikkelføring i Skedsmo kommune
  04.12.2019

  Kompetanse og matrikkelføring i Skedsmo kommune

  Kompetanse og matrikkelføring i Skedsmo kommune
  30.11.2019

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling i Fet kommune

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling i Fet kommune
  30.11.2019

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling i Fet kommune

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling i Fet kommune
  27.11.2019

  Økonomisk sosialhjelp i Sørum kommune

  Økonomisk sosialhjelp i Sørum kommune
  27.11.2019

  Økonomisk sosialhjelp i Sørum kommune

  Økonomisk sosialhjelp i Sørum kommune
  18.10.2019

  Tildeling av helsetjenester etter BEON-prinsippet i Hurdal kommune

  Tildeling av helsetjenester etter BEON-prinsippet i Hurdal kommune
  18.10.2019

  Tildeling av helsetjenester etter BEON-prinsippet i Hurdal kommune

  Tildeling av helsetjenester etter BEON-prinsippet i Hurdal kommune
  30.09.2019

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om forebyggende innsats barn og unge i Nes kommune

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om forebyggende innsats barn og unge i Nes kommune
  30.09.2019

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om forebyggende innsats barn og unge i Nes kommune

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om forebyggende innsats barn og unge i Nes kommune
  11.09.2019

  Byggesaksbehandling i Ullensaker kommune

  Byggesaksbehandling i Ullensaker kommune
  11.09.2019

  Byggesaksbehandling i Ullensaker kommune

  Byggesaksbehandling i Ullensaker kommune
  05.09.2019

  Skolehelsetjenesten i Gjerdrum kommune

  Skolehelsetjenesten i Gjerdrum kommune
  05.09.2019

  Skolehelsetjenesten i Gjerdrum kommune

  Skolehelsetjenesten i Gjerdrum kommune
  02.09.2019

  Mobbing i skolen i Ullensaker kommune

  Mobbing i skolen i Ullensaker kommune
  02.09.2019

  Mobbing i skolen i Ullensaker kommune

  Mobbing i skolen i Ullensaker kommune
  02.09.2019

  Digital mobbing i skolen i Skedsmo kommune

  Digital mobbing i skolen i Skedsmo kommune
  02.09.2019

  Digital mobbing i skolen i Skedsmo kommune

  Digital mobbing i skolen i Skedsmo kommune
  28.08.2019

  Tjenester til utviklingshemmede i Nannestad kommune

  Tjenester til utviklingshemmede i Nannestad kommune
  28.08.2019

  Tjenester til utviklingshemmede i Nannestad kommune

  Tjenester til utviklingshemmede i Nannestad kommune
  19.08.2019

  Bruk av konsulent og rapporteringspraksis i Aurskog-Høland kommune

  Bruk av konsulent og rapporteringspraksis i Aurskog-Høland kommune
  19.08.2019

  Bruk av konsulent og rapporteringspraksis i Aurskog-Høland kommune

  Bruk av konsulent og rapporteringspraksis i Aurskog-Høland kommune
  02.08.2019

  Gjennomføring av investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune

  Gjennomføring av investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune
  02.08.2019

  Gjennomføring av investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune

  Gjennomføring av investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune
  02.08.2019

  Vedlikehold av kommunale boliger i Aurskog-Høland kommune

  Vedlikehold av kommunale boliger i Aurskog-Høland kommune
  02.08.2019

  Vedlikehold av kommunale boliger i Aurskog-Høland kommune

  Vedlikehold av kommunale boliger i Aurskog-Høland kommune
  01.08.2019

  Byggesaksbehandling i Fet kommune

  Byggesaksbehandling i Fet kommune
  01.08.2019

  Byggesaksbehandling i Fet kommune

  Byggesaksbehandling i Fet kommune
  01.08.2019

  Byggesaksbehandling i Lørenskog kommune

  Byggesaksbehandling i Lørenskog kommune
  01.08.2019

  Byggesaksbehandling i Lørenskog kommune

  Byggesaksbehandling i Lørenskog kommune
  01.08.2019

  Digitalisering i Gjerdrum kommune

  Digitalisering i Gjerdrum kommune
  01.08.2019

  Digitalisering i Gjerdrum kommune

  Digitalisering i Gjerdrum kommune
  01.08.2019

  Hjemmebaserte tjenester i Nes kommune

  Hjemmebaserte tjenester i Nes kommune
  01.08.2019

  Hjemmebaserte tjenester i Nes kommune

  Hjemmebaserte tjenester i Nes kommune
  01.08.2019

  Mobbing i skolen i Nannestad kommune

  Mobbing i skolen i Nannestad kommune
  01.08.2019

  Mobbing i skolen i Nannestad kommune

  Mobbing i skolen i Nannestad kommune
  01.08.2019

  Hjemmebaserte tjenester i Lørenskog kommune

  Hjemmebaserte tjenester i Lørenskog kommune
  01.08.2019

  Hjemmebaserte tjenester i Lørenskog kommune

  Hjemmebaserte tjenester i Lørenskog kommune
  01.08.2019

  Vedlikehold av formålsbygg i Rælingen kommune

  Vedlikehold av formålsbygg i Rælingen kommune
  01.08.2019

  Vedlikehold av formålsbygg i Rælingen kommune

  Vedlikehold av formålsbygg i Rælingen kommune
  01.08.2019

  Offentlige anskaffelser i Hurdal kommune

  Offentlige anskaffelser i Hurdal kommune
  01.08.2019

  Offentlige anskaffelser i Hurdal kommune

  Offentlige anskaffelser i Hurdal kommune
  31.07.2019

  Prosjektrammeverk for investeringsprosjekter

  Prosjektrammeverk for investeringsprosjekter
  31.07.2019

  Prosjektrammeverk for investeringsprosjekter

  Prosjektrammeverk for investeringsprosjekter
  15.05.2019

  Kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleien i Rælingen kommune

  Kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleien i Rælingen kommune
  15.05.2019

  Kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleien i Rælingen kommune

  Kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleien i Rælingen kommune
  03.04.2019

  Økonomisk sosialhjelp i Eidsvoll kommune

  Økonomisk sosialhjelp i Eidsvoll kommune
  03.04.2019

  Økonomisk sosialhjelp i Eidsvoll kommune

  Økonomisk sosialhjelp i Eidsvoll kommune
  03.04.2019

  Internkontroll i tjenestekontoret i Skedsmo kommune

  Internkontroll i tjenestekontoret i Skedsmo kommune
  03.04.2019

  Internkontroll i tjenestekontoret i Skedsmo kommune

  Internkontroll i tjenestekontoret i Skedsmo kommune
  28.11.2018

  Økonomisk rapportering i Skedsmo kommune

  Økonomisk rapportering i Skedsmo kommune
  28.11.2018

  Økonomisk rapportering i Skedsmo kommune

  Økonomisk rapportering i Skedsmo kommune
  20.11.2018

  Selvkost på byggesak i Lørenskog kommune

  Selvkost på byggesak i Lørenskog kommune
  20.11.2018

  Selvkost på byggesak i Lørenskog kommune

  Selvkost på byggesak i Lørenskog kommune
  30.09.2018

  Eierskapskontroll i Digitale Gardermoen (DGI/interkommunalt samarbeid)

  Eierskapskontroll i Digitale Gardermoen (DGI/interkommunalt samarbeid)
  30.09.2018

  Eierskapskontroll i Digitale Gardermoen (DGI/interkommunalt samarbeid)

  Eierskapskontroll i Digitale Gardermoen (DGI/interkommunalt samarbeid)
  30.08.2018

  Eierskapskontroll i Skedsmo kommune

  Eierskapskontroll i Skedsmo kommune
  30.08.2018

  Eierskapskontroll i Skedsmo kommune

  Eierskapskontroll i Skedsmo kommune
  30.06.2018

  Etterkontroll i Øvre Romerike brann- og redning IKS (ØRB)

  Etterkontroll i Øvre Romerike brann- og redning IKS (ØRB)
  30.06.2018

  Etterkontroll i Øvre Romerike brann- og redning IKS (ØRB)

  Etterkontroll i Øvre Romerike brann- og redning IKS (ØRB)
  29.06.2018

  Overordnet internkontroll i Skedsmo kommune

  Overordnet internkontroll i Skedsmo kommune
  29.06.2018

  Overordnet internkontroll i Skedsmo kommune

  Overordnet internkontroll i Skedsmo kommune
  29.06.2018

  Psykisk helse og rus i Nes kommune

  Psykisk helse og rus i Nes kommune
  29.06.2018

  Psykisk helse og rus i Nes kommune

  Psykisk helse og rus i Nes kommune
  04.05.2018

  Selvkost på byggesak i Nittedal kommune

  Selvkost på byggesak i Nittedal kommune
  04.05.2018

  Selvkost på byggesak i Nittedal kommune

  Selvkost på byggesak i Nittedal kommune
  02.05.2018

  Mobbing i skolen i Sørum kommune

  Mobbing i skolen i Sørum kommune
  02.05.2018

  Mobbing i skolen i Sørum kommune

  Mobbing i skolen i Sørum kommune
  30.04.2018

  Etterkontroll i Romerike krisesenter IKS

  Etterkontroll i Romerike krisesenter IKS
  30.04.2018

  Etterkontroll i Romerike krisesenter IKS

  Etterkontroll i Romerike krisesenter IKS
  30.04.2018

  Eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS

  Eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS
  30.04.2018

  Eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS

  Eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS
  19.04.2018

  Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune

  Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune
  19.04.2018

  Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune

  Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune
  19.04.2018

  Integrering av flyktninger i Ullensaker kommune

  Integrering av flyktninger i Ullensaker kommune
  19.04.2018

  Integrering av flyktninger i Ullensaker kommune

  Integrering av flyktninger i Ullensaker kommune
  16.04.2018

  Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter i Nittedal kommune

  Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter i Nittedal kommune
  16.04.2018

  Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter i Nittedal kommune

  Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter i Nittedal kommune
  21.03.2018

  Kjøp av legevakttjenester i Rælingen kommune

  Kjøp av legevakttjenester i Rælingen kommune
  21.03.2018

  Kjøp av legevakttjenester i Rælingen kommune

  Kjøp av legevakttjenester i Rælingen kommune
  22.01.2018

  Eiendomsskatt i Skedsmo kommune

  Eiendomsskatt i Skedsmo kommune
  22.01.2018

  Eiendomsskatt i Skedsmo kommune

  Eiendomsskatt i Skedsmo kommune
  09.11.2017

  Barneverntjenesten i Lørenskog kommune

  Barneverntjenesten i Lørenskog kommune
  09.11.2017

  Barneverntjenesten i Lørenskog kommune

  Barneverntjenesten i Lørenskog kommune
  09.11.2017

  Forebyggende arbeid for barn og unge i Nes kommune

  Forebyggende arbeid for barn og unge i Nes kommune
  09.11.2017

  Forebyggende arbeid for barn og unge i Nes kommune

  Forebyggende arbeid for barn og unge i Nes kommune
  02.11.2017

  Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune

  Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune
  02.11.2017

  Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune

  Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune
  01.11.2017

  Sykefraværsarbeid i Rælingen kommune

  Sykefraværsarbeid i Rælingen kommune
  01.11.2017

  Sykefraværsarbeid i Rælingen kommune

  Sykefraværsarbeid i Rælingen kommune
  30.10.2017

  Eierskapskontroll i Strandveien 1 AS

  Eierskapskontroll i Strandveien 1 AS
  30.10.2017

  Eierskapskontroll i Strandveien 1 AS

  Eierskapskontroll i Strandveien 1 AS
  18.10.2017

  Fastlegeordningen i Aurskog-Høland kommune

  Fastlegeordningen i Aurskog-Høland kommune
  18.10.2017

  Fastlegeordningen i Aurskog-Høland kommune

  Fastlegeordningen i Aurskog-Høland kommune
  05.10.2017

  Eiendomsforvaltning – en kostra- og regnskapsanalyse i Lørenskog kommune

  Eiendomsforvaltning – en kostra- og regnskapsanalyse i Lørenskog kommune
  05.10.2017

  Eiendomsforvaltning – en kostra- og regnskapsanalyse i Lørenskog kommune

  Eiendomsforvaltning – en kostra- og regnskapsanalyse i Lørenskog kommune
  30.09.2017

  Eierskapskontroll i OrbitArena AS

  Eierskapskontroll i OrbitArena AS
  30.09.2017

  Eierskapskontroll i OrbitArena AS

  Eierskapskontroll i OrbitArena AS
  28.09.2017

  Tilleggsundersøkelse av eiendomsskatt i Skedsmo kommune

  Tilleggsundersøkelse av eiendomsskatt i Skedsmo kommune
  28.09.2017

  Tilleggsundersøkelse av eiendomsskatt i Skedsmo kommune

  Tilleggsundersøkelse av eiendomsskatt i Skedsmo kommune
  31.08.2017

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Skedsmo kommune

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Skedsmo kommune
  31.08.2017

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Skedsmo kommune

  Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Skedsmo kommune
  07.07.2017

  Øvre Romerike Utvikling (ØRU)

  Øvre Romerike Utvikling (ØRU)
  07.07.2017

  Øvre Romerike Utvikling (ØRU)

  Øvre Romerike Utvikling (ØRU)
  29.06.2017

  Barneverntjenesten i Nannestad kommune

  Barneverntjenesten i Nannestad kommune
  29.06.2017

  Barneverntjenesten i Nannestad kommune

  Barneverntjenesten i Nannestad kommune
  24.05.2017

  Skolehelsetjenesten i Ullensaker kommune

  Skolehelsetjenesten i Ullensaker kommune
  24.05.2017

  Skolehelsetjenesten i Ullensaker kommune

  Skolehelsetjenesten i Ullensaker kommune
  22.05.2017

  Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen i Aurskog-Høland kommune

  Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen i Aurskog-Høland kommune
  22.05.2017

  Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen i Aurskog-Høland kommune

  Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen i Aurskog-Høland kommune
  22.05.2017

  Offentlige anskaffelser og oppfølging av rammeavtaler i Sørum kommune

  Offentlige anskaffelser og oppfølging av rammeavtaler i Sørum kommune
  22.05.2017

  Offentlige anskaffelser og oppfølging av rammeavtaler i Sørum kommune

  Offentlige anskaffelser og oppfølging av rammeavtaler i Sørum kommune
  27.04.2017

  Beredskap mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal kommune

  Beredskap mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal kommune
  27.04.2017

  Beredskap mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal kommune

  Beredskap mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal kommune
  30.01.2017

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Brann- og redning IKS(ØRB)

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Brann- og redning IKS(ØRB)
  30.01.2017

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Brann- og redning IKS(ØRB)

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Brann- og redning IKS(ØRB)
  11.01.2017

  Vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune

  Vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune
  11.01.2017

  Vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune

  Vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune
  01.12.2016

  Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Nes kommune

  Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Nes kommune
  01.12.2016

  Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Nes kommune

  Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Nes kommune
  01.12.2016

  Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Fet kommune

  Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Fet kommune
  01.12.2016

  Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Fet kommune

  Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Fet kommune
  30.09.2016

  Barnehagekostnadene i Ullensaker kommune

  Barnehagekostnadene i Ullensaker kommune
  30.09.2016

  Barnehagekostnadene i Ullensaker kommune

  Barnehagekostnadene i Ullensaker kommune
  01.09.2016

  Informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole i Lørenskog kommune

  Informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole i Lørenskog kommune
  01.09.2016

  Informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole i Lørenskog kommune

  Informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole i Lørenskog kommune
  31.05.2016

  Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr i Skedsmo kommune

  Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr i Skedsmo kommune
  31.05.2016

  Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr i Skedsmo kommune

  Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr i Skedsmo kommune
  30.04.2016

  Eierskapskontroll i Utviklingsselskap AS (AHU)

  Eierskapskontroll i Utviklingsselskap AS (AHU)
  30.04.2016

  Eierskapskontroll i Utviklingsselskap AS (AHU)

  Eierskapskontroll i Utviklingsselskap AS (AHU)
  30.04.2016

  Eierskapskontroll i Mjølkerampa AS

  Eierskapskontroll i Mjølkerampa AS
  30.04.2016

  Eierskapskontroll i Mjølkerampa AS

  Eierskapskontroll i Mjølkerampa AS
  20.04.2016

  Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune

  Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune
  20.04.2016

  Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune

  Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune
  20.04.2016

  Tilpasset opplæring i Skedsmo kommune

  Tilpasset opplæring i Skedsmo kommune
  20.04.2016

  Tilpasset opplæring i Skedsmo kommune

  Tilpasset opplæring i Skedsmo kommune
  28.02.2016

  Forundersøkelse av samarbeidsrådet for Nedre Romerike

  Forundersøkelse av samarbeidsrådet for Nedre Romerike
  28.02.2016

  Forundersøkelse av samarbeidsrådet for Nedre Romerike

  Forundersøkelse av samarbeidsrådet for Nedre Romerike
  01.02.2016

  Vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune

  Vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune
  01.02.2016

  Vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune

  Vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune
  30.12.2015

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)
  30.12.2015

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)
  17.12.2015

  Tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune

  Tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune
  17.12.2015

  Tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune

  Tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune
  17.12.2015

  Vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune

  Vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune
  17.12.2015

  Vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune

  Vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune
  30.11.2015

  Internkontroll og implementering av system og oppfølging i Nes kommune

  Internkontroll og implementering av system og oppfølging i Nes kommune
  30.11.2015

  Internkontroll og implementering av system og oppfølging i Nes kommune

  Internkontroll og implementering av system og oppfølging i Nes kommune
  17.09.2015

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Nes kommune

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Nes kommune
  17.09.2015

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Nes kommune

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Nes kommune
  17.09.2015

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Aurskog-Høland kommune

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Aurskog-Høland kommune
  17.09.2015

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Aurskog-Høland kommune

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Aurskog-Høland kommune
  17.09.2015

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Fet kommune

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Fet kommune
  17.09.2015

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Fet kommune

  Tildeling av korttidsopphold i institusjon i Fet kommune
  10.09.2015

  Krogstad Miljøpark AS i Sørum kommune

  Krogstad Miljøpark AS i Sørum kommune
  10.09.2015

  Krogstad Miljøpark AS i Sørum kommune

  Krogstad Miljøpark AS i Sørum kommune
  30.08.2015

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI)

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI)
  30.08.2015

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI)

  Eierskapskontroll i Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI)
  30.08.2015

  Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA 2AS (Strandveien 1 AS)

  Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA 2AS (Strandveien 1 AS)
  30.08.2015

  Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA 2AS (Strandveien 1 AS)

  Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA 2AS (Strandveien 1 AS)
  15.08.2015

  Psykisk helse og rus i Lørenskog kommune

  Psykisk helse og rus i Lørenskog kommune
  15.08.2015

  Psykisk helse og rus i Lørenskog kommune

  Psykisk helse og rus i Lørenskog kommune
  15.08.2015

  Psykisk helse og rus i Skedsmo kommune

  Psykisk helse og rus i Skedsmo kommune
  15.08.2015

  Psykisk helse og rus i Skedsmo kommune

  Psykisk helse og rus i Skedsmo kommune
  15.08.2015

  Psykisk helse og rus i Ullensaker kommune

  Psykisk helse og rus i Ullensaker kommune
  15.08.2015

  Psykisk helse og rus i Ullensaker kommune

  Psykisk helse og rus i Ullensaker kommune
  15.08.2015

  Psykisk helse og rus i Rælingen kommune

  Psykisk helse og rus i Rælingen kommune
  15.08.2015

  Psykisk helse og rus i Rælingen kommune

  Psykisk helse og rus i Rælingen kommune
  06.05.2015

  Samarbeidsrådet for nedre Romerike

  Samarbeidsrådet for nedre Romerike
  06.05.2015

  Samarbeidsrådet for nedre Romerike

  Samarbeidsrådet for nedre Romerike
  27.03.2015

  Hjemmesykepleie - internkontroll, dokumentasjon og kvalitet i Eidsvoll kommune

  Hjemmesykepleie - internkontroll, dokumentasjon og kvalitet i Eidsvoll kommune
  27.03.2015

  Hjemmesykepleie - internkontroll, dokumentasjon og kvalitet i Eidsvoll kommune

  Hjemmesykepleie - internkontroll, dokumentasjon og kvalitet i Eidsvoll kommune
  28.02.2015

  Eierskapskontroll i Nitor AS

  Eierskapskontroll i Nitor AS
  28.02.2015

  Eierskapskontroll i Nitor AS

  Eierskapskontroll i Nitor AS
  30.01.2015

  Skatteinngangen i Fet i 2014 og 2015 - årsaker til svikt og mulige tiltak

  Skatteinngangen i Fet i 2014 og 2015 - årsaker til svikt og mulige tiltak
  30.01.2015

  Skatteinngangen i Fet i 2014 og 2015 - årsaker til svikt og mulige tiltak

  Skatteinngangen i Fet i 2014 og 2015 - årsaker til svikt og mulige tiltak
  30.01.2015

  Internkontroll offentlige anskaffelser i store investeringsprosjekter i Rælingen kommune

  Internkontroll offentlige anskaffelser i store investeringsprosjekter i Rælingen kommune
  30.01.2015

  Internkontroll offentlige anskaffelser i store investeringsprosjekter i Rælingen kommune

  Internkontroll offentlige anskaffelser i store investeringsprosjekter i Rælingen kommune
  14.12.2014

  Oppfølging av vedtak i Nittedal kommune

  Oppfølging av vedtak i Nittedal kommune
  14.12.2014

  Oppfølging av vedtak i Nittedal kommune

  Oppfølging av vedtak i Nittedal kommune
  03.10.2014

  Eiendomsstrategi, drift og vedlikehold i Skedsmo kommune

  Eiendomsstrategi, drift og vedlikehold i Skedsmo kommune
  03.10.2014

  Eiendomsstrategi, drift og vedlikehold i Skedsmo kommune

  Eiendomsstrategi, drift og vedlikehold i Skedsmo kommune
  30.09.2014

  Utvidelse av Sørum kirkegård og kostnadsoverslag for strakstiltak

  Utvidelse av Sørum kirkegård og kostnadsoverslag for strakstiltak
  30.09.2014

  Utvidelse av Sørum kirkegård og kostnadsoverslag for strakstiltak

  Utvidelse av Sørum kirkegård og kostnadsoverslag for strakstiltak