bilde-rapport

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

31.05.2022
Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke hvordan Nannestad kommune følger opp mottakere av økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en stønad til personer som ikke har mulighet til å forsørge seg selv. Stønaden skal bygge på konkrete og individuelle hjelpebehov. Stønaden skal også være midlertidig. Dette forutsetter at Nav følger opp brukerne individuelt, og tilpasset etter deres behov og forutsetninger.
 
Revisjonens generelle inntrykk er at kommunens rutiner og praksis på dette tjenesteområdet ikke er gode nok. Det er blant annet svakheter i arbeidet med å sikre sosialhjelpsmottakerne individuell vurdering og tilpasset oppfølging, herunder brukermedvirkning. Kommunen har også mangler når det gjelder å dokumentere kartlegginger og annen kontakt med brukerne.
 
 

Økonomisk sosialhjelp i Nannestad kommune

31.05.2022
Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke hvordan Nannestad kommune følger opp mottakere av økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en stønad til personer som ikke har mulighet til å forsørge seg selv. Stønaden skal bygge på konkrete og individuelle hjelpebehov. Stønaden skal også være midlertidig. Dette forutsetter at Nav følger opp brukerne individuelt, og tilpasset etter deres behov og forutsetninger.
 
Revisjonens generelle inntrykk er at kommunens rutiner og praksis på dette tjenesteområdet ikke er gode nok. Det er blant annet svakheter i arbeidet med å sikre sosialhjelpsmottakerne individuell vurdering og tilpasset oppfølging, herunder brukermedvirkning. Kommunen har også mangler når det gjelder å dokumentere kartlegginger og annen kontakt med brukerne.