bilde-rapport

Økonomisk sosialhjelp i Sørum kommune

27.11.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Sørum kommune følger opp mottakere av økonomisk sosialhjelp. Undersøkelsen viser at kommunen ikke når sine egne måltall for midlertidighet. Undersøkelsen viser også at kommunen følger opp unge mottakere av sosialhjelp gjennom et eget definert ansvarsområde, egne målsettinger samt egne tiltak og virkemidler.

Økonomisk sosialhjelp i Sørum kommune

27.11.2019
Revisjonen har undersøkt i hvilken grad Sørum kommune følger opp mottakere av økonomisk sosialhjelp. Undersøkelsen viser at kommunen ikke når sine egne måltall for midlertidighet. Undersøkelsen viser også at kommunen følger opp unge mottakere av sosialhjelp gjennom et eget definert ansvarsområde, egne målsettinger samt egne tiltak og virkemidler.