bilde-rapport

Økonomisk tilsyn i private barnehager i Ullensaker kommune

29.04.2020
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar for å føre økonomisk tilsyn i private barnehager. Undersøkelsen viser at kommunen ikke har gjennomført slike tilsyn siden dette ble en kommunal oppgave i 2013. Administrasjonen peker på utfordringer knyttet til kompetanse og ressurser. Dette synes å være utfordringer generelt i Kommune-Norge. Kunnskapsdepartementet har i 2019 lagt frem et forslag om å løfte oppgaven fra kommunalt til nasjonalt nivå.

Økonomisk tilsyn i private barnehager i Ullensaker kommune

29.04.2020
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar for å føre økonomisk tilsyn i private barnehager. Undersøkelsen viser at kommunen ikke har gjennomført slike tilsyn siden dette ble en kommunal oppgave i 2013. Administrasjonen peker på utfordringer knyttet til kompetanse og ressurser. Dette synes å være utfordringer generelt i Kommune-Norge. Kunnskapsdepartementet har i 2019 lagt frem et forslag om å løfte oppgaven fra kommunalt til nasjonalt nivå.