bilde-rapport

Øvre Romerike Utvikling (ØRU)

07.07.2017
Formålet med revisjonsprosjektet har vært å kartlegge hvilke tiltak styret i ØRU satte inn for å følge opp nummererte brev og revisjonsberetninger fra regnskapsrevisor. Videre har formålet vært å undersøke om det har vært tilfredsstillende rutiner og praksis for oppfølging av bonusordningen i ØRIK.

Øvre Romerike Utvikling (ØRU)

07.07.2017
Formålet med revisjonsprosjektet har vært å kartlegge hvilke tiltak styret i ØRU satte inn for å følge opp nummererte brev og revisjonsberetninger fra regnskapsrevisor. Videre har formålet vært å undersøke om det har vært tilfredsstillende rutiner og praksis for oppfølging av bonusordningen i ØRIK.