bilde-rapport

Eierskapskontroll i Skedsmo kommune

30.08.2018
Revisjonen har undersøkt eierstyringen i Skedsmo kommune. Undersøkelsen gikk blant annet ut på opplæring av folkevalgte i eierstyring, om kommunen har tilfredsstillende rutiner for eierstyring og hvordan rutinene for forankring av sakene praktiseres med gjennomgang av tre kommunalt eide selskaper.

Eierskapskontroll i Skedsmo kommune

30.08.2018
Revisjonen har undersøkt eierstyringen i Skedsmo kommune. Undersøkelsen gikk blant annet ut på opplæring av folkevalgte i eierstyring, om kommunen har tilfredsstillende rutiner for eierstyring og hvordan rutinene for forankring av sakene praktiseres med gjennomgang av tre kommunalt eide selskaper.