bilde-rapport

Anskaffelser i investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune

18.10.2023
Revisjonen har undersøkt 18 anskaffelser knyttet til prosjektadministrativ bistand, 3 anskaffelser utlyst som egne konkurranser og 4 anskaffelser av entreprenørtjenester bygg. I tillegg har revisjonen undersøkt flere direkteanskaffelser.
 
Eidsvoll kommune har ikke en tilfredsstillende internkontroll som sikrer at anskaffelser i investeringsprosjekter gjennomføres i tråd med lov, forskrift, inngåtte rammeavtaler og kommunens eget reglement. Materialet som er gjennomgått viser mange feil ved avrop på rammeavtaler, og en rekke ulovlige direkteanskaffelser. Kommunen har med få unntak brutt dokumentasjonskravet i anskaffelsesregelverket.
 
Revisjonen har også undersøkt fakturaer fra en leverandør i to investeringsprosjekter. Fakturakontrollen viser en rekke feil, mangler og uklarheter ved den økonomiske oppfølgingen i disse investeringsprosjektene.
 
Undersøkelsen viser at kommunen mangler kontrollmekanismer og fullmaktstruktur knyttet til investeringsprosjekter. Dette utgjør en stor risiko for anskaffelser og økonomisk oppfølging av investeringsprosjekter.

Anskaffelser i investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune

18.10.2023
Revisjonen har undersøkt 18 anskaffelser knyttet til prosjektadministrativ bistand, 3 anskaffelser utlyst som egne konkurranser og 4 anskaffelser av entreprenørtjenester bygg. I tillegg har revisjonen undersøkt flere direkteanskaffelser.
 
Eidsvoll kommune har ikke en tilfredsstillende internkontroll som sikrer at anskaffelser i investeringsprosjekter gjennomføres i tråd med lov, forskrift, inngåtte rammeavtaler og kommunens eget reglement. Materialet som er gjennomgått viser mange feil ved avrop på rammeavtaler, og en rekke ulovlige direkteanskaffelser. Kommunen har med få unntak brutt dokumentasjonskravet i anskaffelsesregelverket.
 
Revisjonen har også undersøkt fakturaer fra en leverandør i to investeringsprosjekter. Fakturakontrollen viser en rekke feil, mangler og uklarheter ved den økonomiske oppfølgingen i disse investeringsprosjektene.
 
Undersøkelsen viser at kommunen mangler kontrollmekanismer og fullmaktstruktur knyttet til investeringsprosjekter. Dette utgjør en stor risiko for anskaffelser og økonomisk oppfølging av investeringsprosjekter.