bilde-rapport

Arbeid med klima i Lørenskog kommune

28.11.2023
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid for å redusere klimagassutslipp og tilpasse kommunen til klimaendringene. Undersøkelsen viser at det i stor grad har vært opp til sektorene i kommunen å foreslå og gjennomføre klimatiltak. Undersøkelsen viser også at det ikke i stor grad er rapportert samlet på utvikling og status når det gjelder overordnede klimamål. Det kommer også frem at kommunen ikke har gjennomført systematiske risikovurderinger knyttet til måloppnåelse.
 

Arbeid med klima i Lørenskog kommune

28.11.2023
Revisjonen har undersøkt kommunens arbeid for å redusere klimagassutslipp og tilpasse kommunen til klimaendringene. Undersøkelsen viser at det i stor grad har vært opp til sektorene i kommunen å foreslå og gjennomføre klimatiltak. Undersøkelsen viser også at det ikke i stor grad er rapportert samlet på utvikling og status når det gjelder overordnede klimamål. Det kommer også frem at kommunen ikke har gjennomført systematiske risikovurderinger knyttet til måloppnåelse.