bilde-rapport

Barnehagekostnadene i Ullensaker kommune

30.09.2016
Kommunens samlede barnehageutgifter er i dagens system svært sårbare for små endringer i belegg i de kommunale barnehagene. Ledig kapasitet i de kommunale barnehagene vil direkte påvirke tilskuddet til de private barnehagene.

Med en barnehagestruktur med få kommunale og mange private barnehager vil selv små svingninger i driftsutgiftene til de kommunale barnehagene få store utslag i kommunens tilskudd til private barnehager.

Kommunen bør derfor vurdere tiltak som kan bidra til mer robuste og forutsigbare samlede utgifter til barnehagesektoren. For at kommunen skal ha forutsigbare utgifter på sektoren i framtida, vil en viktig faktor være høyt belegg i de kommunale barnehagene.

Barnehagekostnadene i Ullensaker kommune

30.09.2016
Kommunens samlede barnehageutgifter er i dagens system svært sårbare for små endringer i belegg i de kommunale barnehagene. Ledig kapasitet i de kommunale barnehagene vil direkte påvirke tilskuddet til de private barnehagene.

Med en barnehagestruktur med få kommunale og mange private barnehager vil selv små svingninger i driftsutgiftene til de kommunale barnehagene få store utslag i kommunens tilskudd til private barnehager.

Kommunen bør derfor vurdere tiltak som kan bidra til mer robuste og forutsigbare samlede utgifter til barnehagesektoren. For at kommunen skal ha forutsigbare utgifter på sektoren i framtida, vil en viktig faktor være høyt belegg i de kommunale barnehagene.