bilde-rapport

Barnevern i Eidsvoll kommune

01.09.2022
Revisjonen har undersøkt hvordan Eidsvolls barneverntjeneste jobber med forebyggende arbeid og tidlig innsats. Undersøkelsen viser at kommunen og barneverntjenesten i hovedsak retter innsats mot forebyggende arbeid og tidlig innsats, men at det er behov for ytterligere innsats for å fullt ut etterleve krav og forventninger på dette området.

Revisjonen finner blant annet at flere av tiltaksplanene til barn som har hjelpetiltak var mangelfullt utfylt, og ikke evaluert innen fristen. Ettersom dette kan føre til at barneverntjenesten ikke sikrer en tett oppfølging av at barn som er i risikosonen får effektive hjelpetiltak, ser revisjonen alvorlig på dette. Revisjonen finner også at det ikke er tilstrekkelig systematisert tverrfaglig samarbeid mellom barnevernet og andre aktuelle tjenester når det gjelder forebyggende arbeid. Videre finner revisjonen at selv om kommunen har satt i verk flere tiltak for å heve kompetansen til de ansatte i barneverntjenesten, kan kommunen få vanskeligheter med å nå det nasjonale kompetansekravet i barnevernet innen 2031, dersom det ikke settes inn ytterligere tiltak for å rekruttere og beholde personer som har høy kompetanse.
 

Barnevern i Eidsvoll kommune

01.09.2022
Revisjonen har undersøkt hvordan Eidsvolls barneverntjeneste jobber med forebyggende arbeid og tidlig innsats. Undersøkelsen viser at kommunen og barneverntjenesten i hovedsak retter innsats mot forebyggende arbeid og tidlig innsats, men at det er behov for ytterligere innsats for å fullt ut etterleve krav og forventninger på dette området.

Revisjonen finner blant annet at flere av tiltaksplanene til barn som har hjelpetiltak var mangelfullt utfylt, og ikke evaluert innen fristen. Ettersom dette kan føre til at barneverntjenesten ikke sikrer en tett oppfølging av at barn som er i risikosonen får effektive hjelpetiltak, ser revisjonen alvorlig på dette. Revisjonen finner også at det ikke er tilstrekkelig systematisert tverrfaglig samarbeid mellom barnevernet og andre aktuelle tjenester når det gjelder forebyggende arbeid. Videre finner revisjonen at selv om kommunen har satt i verk flere tiltak for å heve kompetansen til de ansatte i barneverntjenesten, kan kommunen få vanskeligheter med å nå det nasjonale kompetansekravet i barnevernet innen 2031, dersom det ikke settes inn ytterligere tiltak for å rekruttere og beholde personer som har høy kompetanse.