bilde-rapport

Barneverntjenesten i Lørenskog kommune

09.11.2017
Det er blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon som ser nærmere på organisering, ressursbruk, saksbehandling, forebyggende virksomhet og internkontroll for barneverntjenesten i Lørenskog.

Barneverntjenesten i Lørenskog kommune

09.11.2017
Det er blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon som ser nærmere på organisering, ressursbruk, saksbehandling, forebyggende virksomhet og internkontroll for barneverntjenesten i Lørenskog.