bilde-rapport

Barneverntjenesten i Nannestad kommune

29.06.2017
Undersøkelsen av barnevernet i Nannestad viser blant annet at kommunen har hatt en god utvikling når det gjelder overholdelse av undersøkelsesfrister i barnevernssaker. Undersøkelsen viser også at kommunen langt på vei fyller lovens krav til internkontroll i barneverntjenesten, men at det er flere forbedringspunkter.

Barneverntjenesten i Nannestad kommune

29.06.2017
Undersøkelsen av barnevernet i Nannestad viser blant annet at kommunen har hatt en god utvikling når det gjelder overholdelse av undersøkelsesfrister i barnevernssaker. Undersøkelsen viser også at kommunen langt på vei fyller lovens krav til internkontroll i barneverntjenesten, men at det er flere forbedringspunkter.