bilde-rapport

Beredskap mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal kommune

27.04.2017
Forvaltningsrevisjonen viser at beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal legger godt til rette for at de ansatte og elevenes sikkerhet ivaretas.

Beredskap mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal kommune

27.04.2017
Forvaltningsrevisjonen viser at beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal legger godt til rette for at de ansatte og elevenes sikkerhet ivaretas.