bilde-rapport

Boligsosialt arbeid i Nes kommune

29.04.2020
Revisjonen har undersøkt om Nes kommune jobber målrettet med det boligsosiale arbeidet for å sikre alle kommunens innbyggere bosted. Undersøkelsen viser at kommunen mangler rutiner for å gjennomføre systematiske kartlegginger av boligbehovet. Når det gjelder det boligsosiale arbeidet mangler det skriftlige rutiner på tjenestenivå, samt en overordnet plan for det boligsosiale arbeidet. Det er videre et forbedringspotensial når det gjelder tydelig oppgave- og ansvarsfordeling i arbeidet med booppfølging, i tillegg mangler god koordinering på tvers av tjenestene.

Boligsosialt arbeid i Nes kommune

29.04.2020
Revisjonen har undersøkt om Nes kommune jobber målrettet med det boligsosiale arbeidet for å sikre alle kommunens innbyggere bosted. Undersøkelsen viser at kommunen mangler rutiner for å gjennomføre systematiske kartlegginger av boligbehovet. Når det gjelder det boligsosiale arbeidet mangler det skriftlige rutiner på tjenestenivå, samt en overordnet plan for det boligsosiale arbeidet. Det er videre et forbedringspotensial når det gjelder tydelig oppgave- og ansvarsfordeling i arbeidet med booppfølging, i tillegg mangler god koordinering på tvers av tjenestene.