shutterstock_697487428

Bruk av vipps og andre regnskapsspørsmål

01.10.2017

Dokumentasjonskrav ved bruk av Vipps

Selger du kontant må du ha et kassaapparat eller et program som tilfredsstiller kravene i bokføringsreglene. Kontantsalg er definert som salg der kjøperen betaler for varen når den mottas.

Dette gjelder både når betalingen skjer i form av kontanter, bankkort eller ulike betalingsløsninger med mobilapplikasjoner som for eksempel Vipps.

Alle salg skal dokumenteres på en slik måte at kravene i bokføringsloven oppfylles, selv om kunden velger å betale med Vipps. Det vil si at det må kunne utstedes en salgskvittering som viser hvilke varer og tjenester som er solgt.


Nye regler for kassasystemer fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 innføres det en ny bestemmelse i bokføringsloven om krav til å bruke et kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemloven og kassasystem­forskriften. Fra samme tidspunkt er det også flere nye bestemmelser i bokføringsforskriften om bruk av slike kassasystem.

Du kan lese mer om det nye regelverket for kassasystemer her
 

Ny innsynsløsning for rapportering av utenlandsk leverandør

Når et foretak gir oppdrag til en utenlandsk leverandør for å utføre arbeid i Norge eller på norsk sokkel, skal opplysninger om oppdraget og arbeidstakerne sendes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). 

Opplysninger om oppdraget og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-1199. Skjemaet leveres elektronisk via Altinn.

Klikk her for mer informasjon om oppdragsregister
 

Hva er fritatt for mva ved salg av ny elbil og elbilutstyr?

Det skal ikke betales merverdiavgift av omsetning og leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift.

Kravet om bare elektrisitet til framdrift innebærer at salg av hybridbiler, som benytter både elektromotor og forbrennings-motor, vil være avgiftspliktig.

Utstyr som anses å være en del av kjøretøyet omfattes også av fritaket. Hva som naturlig følger med et kjøretøy er en konkret vurdering. Det må også tas hensyn til hva som er vanlig standardutstyr på nye elbiler.

Hva som regnes som en del av kjøretøyet avgjøres ut fra utstyrets fysiske, påbudte eller funksjonelle tilknytning til kjøretøyet. Funksjonell tilknytning er at utstyret står i rimelig sammenheng med bruken som kjøretøy. For eksempel vil utstyr som jekk og ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet omfattes av fritaket.

Les mer om dette i Merverdiavgifts-håndboken kapittel 6 og i skatteetatens skatteinfo nr 1.
shutterstock_697487428

Bruk av vipps og andre regnskapsspørsmål

01.10.2017

Dokumentasjonskrav ved bruk av Vipps

Selger du kontant må du ha et kassaapparat eller et program som tilfredsstiller kravene i bokføringsreglene. Kontantsalg er definert som salg der kjøperen betaler for varen når den mottas.

Dette gjelder både når betalingen skjer i form av kontanter, bankkort eller ulike betalingsløsninger med mobilapplikasjoner som for eksempel Vipps.

Alle salg skal dokumenteres på en slik måte at kravene i bokføringsloven oppfylles, selv om kunden velger å betale med Vipps. Det vil si at det må kunne utstedes en salgskvittering som viser hvilke varer og tjenester som er solgt.


Nye regler for kassasystemer fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 innføres det en ny bestemmelse i bokføringsloven om krav til å bruke et kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemloven og kassasystem­forskriften. Fra samme tidspunkt er det også flere nye bestemmelser i bokføringsforskriften om bruk av slike kassasystem.

Du kan lese mer om det nye regelverket for kassasystemer her
 

Ny innsynsløsning for rapportering av utenlandsk leverandør

Når et foretak gir oppdrag til en utenlandsk leverandør for å utføre arbeid i Norge eller på norsk sokkel, skal opplysninger om oppdraget og arbeidstakerne sendes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). 

Opplysninger om oppdraget og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-1199. Skjemaet leveres elektronisk via Altinn.

Klikk her for mer informasjon om oppdragsregister
 

Hva er fritatt for mva ved salg av ny elbil og elbilutstyr?

Det skal ikke betales merverdiavgift av omsetning og leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift.

Kravet om bare elektrisitet til framdrift innebærer at salg av hybridbiler, som benytter både elektromotor og forbrennings-motor, vil være avgiftspliktig.

Utstyr som anses å være en del av kjøretøyet omfattes også av fritaket. Hva som naturlig følger med et kjøretøy er en konkret vurdering. Det må også tas hensyn til hva som er vanlig standardutstyr på nye elbiler.

Hva som regnes som en del av kjøretøyet avgjøres ut fra utstyrets fysiske, påbudte eller funksjonelle tilknytning til kjøretøyet. Funksjonell tilknytning er at utstyret står i rimelig sammenheng med bruken som kjøretøy. For eksempel vil utstyr som jekk og ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet omfattes av fritaket.

Les mer om dette i Merverdiavgifts-håndboken kapittel 6 og i skatteetatens skatteinfo nr 1.