bilde-rapport

Byggesaksbehandling i Fet kommune

01.08.2019
En forvaltningsrevisjon av Fet sine rutiner og praksis for byggesaksbehandling viser at kommunen har flere forbedringsområder, da særlig med tanke på fristetterlevelse, risikovurderinger og internkontroll på området.

Byggesaksbehandling i Fet kommune

01.08.2019
En forvaltningsrevisjon av Fet sine rutiner og praksis for byggesaksbehandling viser at kommunen har flere forbedringsområder, da særlig med tanke på fristetterlevelse, risikovurderinger og internkontroll på området.