bilde-rapport

Byggesaksbehandling i Gjerdrum kommune

07.03.2023
Revisjonen har undersøkt om Gjerdrum kommune har en forsvarlig saksbehandling av byggesaker.

Undersøkelsen viser at kommunen har på plass en avklart ansvars- og oppgavefordeling, skriftlige rutiner, sjekklister og arbeidsflyt, samt sjekkpunkt for vurdering av habilitet ved byggesaksbehandling. Videre viser undersøkelsen at det ikke gjennomføres risikovurderinger på byggesaksområdet. I en høy andel klagesaker og anmodninger om forhåndskonferanser overskrides lovpålagte frister for behandling og gjennomføring i betydelig grad.
 

Byggesaksbehandling i Gjerdrum kommune

07.03.2023
Revisjonen har undersøkt om Gjerdrum kommune har en forsvarlig saksbehandling av byggesaker.

Undersøkelsen viser at kommunen har på plass en avklart ansvars- og oppgavefordeling, skriftlige rutiner, sjekklister og arbeidsflyt, samt sjekkpunkt for vurdering av habilitet ved byggesaksbehandling. Videre viser undersøkelsen at det ikke gjennomføres risikovurderinger på byggesaksområdet. I en høy andel klagesaker og anmodninger om forhåndskonferanser overskrides lovpålagte frister for behandling og gjennomføring i betydelig grad.