bilde-rapport

Byggesaksbehandling i Lørenskog kommune

01.08.2019
Undersøkelsen viser at Lørenskog har en praksis for byggesaksbehandling som bidrar til å sikre god internkontroll på området og fristetterlevelse. Det pekes imidlertid på at kommunen ikke gjennomfører overordnete risikovurderinger på området.

Byggesaksbehandling i Lørenskog kommune

01.08.2019
Undersøkelsen viser at Lørenskog har en praksis for byggesaksbehandling som bidrar til å sikre god internkontroll på området og fristetterlevelse. Det pekes imidlertid på at kommunen ikke gjennomfører overordnete risikovurderinger på området.