bilde-rapport

Byggesaksbehandling i Nes kommune

30.11.2023
Revisjonen har undersøkt om Nes kommune har en forsvarlig saksbehandling av byggesaker. Undersøkelsen viser at byggesaksområdet i kommunen har en rekke grunnleggende svakheter og mangler, herunder feil og mangler knyttet til byggesaksarkiv og planarkiv. Undersøkelsen viser også at kommunen ikke har oversikt over saksbehandlingstid, men anslår at fristoverskridelsene er betydelige. Det kommer også frem at kommunens rapportering på byggesaksområdet i KOSTRA ikke er pålitelig.
 

Byggesaksbehandling i Nes kommune

30.11.2023
Revisjonen har undersøkt om Nes kommune har en forsvarlig saksbehandling av byggesaker. Undersøkelsen viser at byggesaksområdet i kommunen har en rekke grunnleggende svakheter og mangler, herunder feil og mangler knyttet til byggesaksarkiv og planarkiv. Undersøkelsen viser også at kommunen ikke har oversikt over saksbehandlingstid, men anslår at fristoverskridelsene er betydelige. Det kommer også frem at kommunens rapportering på byggesaksområdet i KOSTRA ikke er pålitelig.