bilde-rapport

Digitalisering i Gjerdrum kommune

01.08.2019
Revisjonen har undersøkt Gjerdrum kommunes arbeid med å etablere digitale løsninger for å sikre effektiv og trygg kommunikasjon med kommunens innbyggere. I undersøkelsen ser revisjonen nærmere på om kommunen har en systematisk tilnærming til arbeidet, hvor langt kommunen har kommet i arbeidet med å digitalisere tjenestene sine og hvorvidt kommunen har en god internkontroll når det gjelder å sikre godt personvern og god informasjonssikkerhet. Revisjonen finner blant annet at kommunen har kommet langt i å digitalisere sine tjenester, men at det er noen mangler når det gjelder internkontroll for godt personvern og god informasjonssikkerhet.

Digitalisering i Gjerdrum kommune

01.08.2019
Revisjonen har undersøkt Gjerdrum kommunes arbeid med å etablere digitale løsninger for å sikre effektiv og trygg kommunikasjon med kommunens innbyggere. I undersøkelsen ser revisjonen nærmere på om kommunen har en systematisk tilnærming til arbeidet, hvor langt kommunen har kommet i arbeidet med å digitalisere tjenestene sine og hvorvidt kommunen har en god internkontroll når det gjelder å sikre godt personvern og god informasjonssikkerhet. Revisjonen finner blant annet at kommunen har kommet langt i å digitalisere sine tjenester, men at det er noen mangler når det gjelder internkontroll for godt personvern og god informasjonssikkerhet.