img-5

Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS

04.05.2022
Sammen med høy service og god kundekontakt, er det et mål at RRI skal være det selvfølgelige valget for kommunene, kirkene og selskapene på Romerike og i de omkringliggende områdene.

RRI er pr i dag et resultat av sammenslåing av tre kommunale revisjonsvirksomheter, og i perioden 2016 – 2018 ble det gjennomført et omfattende omstillingsprosjekt, hvor vi arbeidet med å få på plass et felles sett med arbeidsrutiner for å kunne effektivt ta i bruk Descartes på en ensartet måte. Av de tre tidligere organisasjonene som ble sammenslått hadde to benyttet Descartes, men ikke ensartet, og en organisasjon hadde ikke brukt det tidligere.

Statsautorisert revisor Kristin Hansstein hos oss har skrevet en artikkel om hvordan resultatet av dette arbeidet nå bidrar til en mer effektiv revisjonsprosess, der vi sørger for en rød tråd gjennom hele revisjonen.

Artikkelen er publisert i NKRFs tidsskrift kontroll & revisjon nr. 3/2022, og kan leses i sin helhet HER.
img-5

Effektiv bruk av Descartes i Romerike revisjon IKS

04.05.2022
Sammen med høy service og god kundekontakt, er det et mål at RRI skal være det selvfølgelige valget for kommunene, kirkene og selskapene på Romerike og i de omkringliggende områdene.

RRI er pr i dag et resultat av sammenslåing av tre kommunale revisjonsvirksomheter, og i perioden 2016 – 2018 ble det gjennomført et omfattende omstillingsprosjekt, hvor vi arbeidet med å få på plass et felles sett med arbeidsrutiner for å kunne effektivt ta i bruk Descartes på en ensartet måte. Av de tre tidligere organisasjonene som ble sammenslått hadde to benyttet Descartes, men ikke ensartet, og en organisasjon hadde ikke brukt det tidligere.

Statsautorisert revisor Kristin Hansstein hos oss har skrevet en artikkel om hvordan resultatet av dette arbeidet nå bidrar til en mer effektiv revisjonsprosess, der vi sørger for en rød tråd gjennom hele revisjonen.

Artikkelen er publisert i NKRFs tidsskrift kontroll & revisjon nr. 3/2022, og kan leses i sin helhet HER.