bilde-rapport

Eiendomsforvaltning – en kostra- og regnskapsanalyse i Lørenskog kommune

05.10.2017
Formålet med prosjektet har vært å undersøke nivået på kommunens utgifter til drift og vedlikehold av formålsbyggene. Revisjonen fant at nivået ligger høyere i Lørenskog enn i de kommunene som det sammenlignes med. Rapporten forklarer dette nærmere.

Eiendomsforvaltning – en kostra- og regnskapsanalyse i Lørenskog kommune

05.10.2017
Formålet med prosjektet har vært å undersøke nivået på kommunens utgifter til drift og vedlikehold av formålsbyggene. Revisjonen fant at nivået ligger høyere i Lørenskog enn i de kommunene som det sammenlignes med. Rapporten forklarer dette nærmere.