bilde-rapport

Eiendomsskatt i Skedsmo kommune

22.01.2018
Undersøkelsen viser at både retakseringen i 2014 - 2015 og behandlingen av klager i det alt vesentlige har vært i samsvar med kommunens retningslinjer og vedtekter. Revisjonen konkluderer likevel med at det fremstår som noe uklart hvilke prinsipper som ble lag til grunn for verdsettelse av takster på den enkelte eiendom.

Eiendomsskatt i Skedsmo kommune

22.01.2018
Undersøkelsen viser at både retakseringen i 2014 - 2015 og behandlingen av klager i det alt vesentlige har vært i samsvar med kommunens retningslinjer og vedtekter. Revisjonen konkluderer likevel med at det fremstår som noe uklart hvilke prinsipper som ble lag til grunn for verdsettelse av takster på den enkelte eiendom.