bilde-rapport

Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr i Skedsmo kommune

31.05.2016
Med bakgrunn i vedtaket i kontrollutvalget i Skedsmo 15.3.2016 har revisjonen gjennomført en undersøkelse av om kommunen sikrer at de som skal betale eiendomsskatt og renovasjonsgebyr faktisk gjør dette. Undersøkelsen er gjort ved å sammenstille kommunens lister over renovasjonsabonnenter og den offentlig utlagte eiendomsskattelisten for 2016. Avvikene som fremkom etter sammenstillingene ble kontrollert opp mot opplysninger i kommunens egne fagsystemer.

Undersøkelsen viser at ikke alle skattepliktige eiendommer blir utfakturert eiendomsskatt (92). Revisjonen har i etterkant av sammenstillingen av renovasjons- og eiendomsskattelistene fått opplyst fra kommunen at det er flere skattepliktige eiendommer som ikke er utfakturert eiendomsskatt etter retakseringen i 2014. Revisjonen har fått oversendt fra kommunen en oversikt over disse eiendommene. Dette utgjør i alt 514 eiendommer, hvorav 365 eiendommer skulle vært taksert av sakkyndig nemnd. Disse vil i følge kommunen bli behandlet i 2016.

Undersøkelsen viser videre at ikke alle eiendommer blir utfakturert renovasjonsgebyr for husholdningsavfall (88), hvorav 57 er fritidsboliger. Kommunen opplyser at det frem til nå ikke har vært et kommunalt renovasjonstilbud til fritidsboliger, og at de derfor ikke er belastet renovasjonsgebyr.  

Eiendomsskatt og renovasjonsgebyr i Skedsmo kommune

31.05.2016
Med bakgrunn i vedtaket i kontrollutvalget i Skedsmo 15.3.2016 har revisjonen gjennomført en undersøkelse av om kommunen sikrer at de som skal betale eiendomsskatt og renovasjonsgebyr faktisk gjør dette. Undersøkelsen er gjort ved å sammenstille kommunens lister over renovasjonsabonnenter og den offentlig utlagte eiendomsskattelisten for 2016. Avvikene som fremkom etter sammenstillingene ble kontrollert opp mot opplysninger i kommunens egne fagsystemer.

Undersøkelsen viser at ikke alle skattepliktige eiendommer blir utfakturert eiendomsskatt (92). Revisjonen har i etterkant av sammenstillingen av renovasjons- og eiendomsskattelistene fått opplyst fra kommunen at det er flere skattepliktige eiendommer som ikke er utfakturert eiendomsskatt etter retakseringen i 2014. Revisjonen har fått oversendt fra kommunen en oversikt over disse eiendommene. Dette utgjør i alt 514 eiendommer, hvorav 365 eiendommer skulle vært taksert av sakkyndig nemnd. Disse vil i følge kommunen bli behandlet i 2016.

Undersøkelsen viser videre at ikke alle eiendommer blir utfakturert renovasjonsgebyr for husholdningsavfall (88), hvorav 57 er fritidsboliger. Kommunen opplyser at det frem til nå ikke har vært et kommunalt renovasjonstilbud til fritidsboliger, og at de derfor ikke er belastet renovasjonsgebyr.