bilde-rapport

Eierskapskontroll i Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI)

30.08.2015
Øvre Romerike Industriservice er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening. Revisjonen har blant annet undersøkt eierkommunenes eiermeldinger og oppfølgingen av eierskapet i kommunen.

Eierskapskontroll i Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI)

30.08.2015
Øvre Romerike Industriservice er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening. Revisjonen har blant annet undersøkt eierkommunenes eiermeldinger og oppfølgingen av eierskapet i kommunen.