bilde-rapport

Eierskapskontroll i Digitale Gardermoen (DGI/interkommunalt samarbeid)

30.09.2018
DGI leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks eierkommuner. Revisjonen har gjennomført en selskapskontroll i selskapet med fokus på inngåelse, oppfølging og oppsigelse av kontrakt og informasjonsflyt til eierkommunene.

Eierskapskontroll i Digitale Gardermoen (DGI/interkommunalt samarbeid)

30.09.2018
DGI leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks eierkommuner. Revisjonen har gjennomført en selskapskontroll i selskapet med fokus på inngåelse, oppfølging og oppsigelse av kontrakt og informasjonsflyt til eierkommunene.