bilde-rapport

Eierskapskontroll i Kanmer AS

27.04.2021
Kanmer AS er en arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr arbeidsrettede tiltak og er et heleid kommunalt aksjeselskap i Nes kommune. Revisjonen har blant annet holdt eierkommunens eierstyring opp mot KS 21 anbefalinger for god eierstyring.

Eierskapskontroll i Kanmer AS

27.04.2021
Kanmer AS er en arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr arbeidsrettede tiltak og er et heleid kommunalt aksjeselskap i Nes kommune. Revisjonen har blant annet holdt eierkommunens eierstyring opp mot KS 21 anbefalinger for god eierstyring.