bilde-rapport

Eierskapskontroll i Mjølkerampa AS

30.04.2016
Kjernen i Mjølkerampas virksomhet er å tilby arbeidstrening til sine brukere (tiltaksbedrift). Revisjonen har blant annet sett nærmere på Gjerdrum kommunes eiermelding og hvordan eierstyringen praktiseres i selskapet.

Eierskapskontroll i Mjølkerampa AS

30.04.2016
Kjernen i Mjølkerampas virksomhet er å tilby arbeidstrening til sine brukere (tiltaksbedrift). Revisjonen har blant annet sett nærmere på Gjerdrum kommunes eiermelding og hvordan eierstyringen praktiseres i selskapet.