bilde-rapport

Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA 2AS (Strandveien 1 AS)

30.08.2015
Revisjonen har undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres i selskapene og status for avvikling av selskapene.

Eierskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA 2AS (Strandveien 1 AS)

30.08.2015
Revisjonen har undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres i selskapene og status for avvikling av selskapene.