bilde-rapport

Eierskapskontroll i Nitor AS

28.02.2015
Nitor skal bistå arbeidssøker i jakten på jobb og er tiltaksarrangør for NAV. Revisjonen har blant annet undersøkt Lørenskog kommunes eiermelding, eierstyringen i selskapet og virksomhetens drift.

Eierskapskontroll i Nitor AS

28.02.2015
Nitor skal bistå arbeidssøker i jakten på jobb og er tiltaksarrangør for NAV. Revisjonen har blant annet undersøkt Lørenskog kommunes eiermelding, eierstyringen i selskapet og virksomhetens drift.